Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

บ้านพักอาศัย ควรติดตั้งโซล่าเซลล์ ขนาดเท่าใด?

Qขนาดที่เหมาะสมในการติดตั้งโซล่าเซลล์ แบบออนกริด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านพักอาศัย ควรเป็นเท่าใด?

บ้านพักอาศัย ที่ใช้ไฟ ของการไฟฟ้าฯ หากต้องการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ควรติดโซลล่าเซลล์ แบบออนกริด หรือเรียกให้เข้าใจง่ายอีกอย่างคือ แบบขนานไฟ กับการไฟฟ้าฯ

เราไม่ต้องคำนวณเครื่องใช้ไฟฟ้า ว่ามีกี่ตัวอะไรบ้าง หากคำนวณ พวกเครื่องใช้ไฟฟ้า ยุ่งยาก ซับซ้อน ปัจจัย ไม่เหมือนกันอีก เช่น แอร์ยี่ห้ออะไร, เก่าหรือใหม่ , เปิดกี่ชั่วโมง , เป็นห้องนอน หรือห้องรับแขก , แอร์อินเวอร์เตอร์ หรือไม่ , ตู้เย็นกี่คิว , อยู่กี่คน , ทำกับข้าวกินเองหรือซื้อกิน , มีเตาอบหรือไม่  ฯลฯ ซึ่งระบบออนกริด หลักการคือขนานกับไฟ ของการไฟฟ้าฯ โดยหากมีแสงแดด เครื่องใช้ไฟฟ้า จะดึงไฟจากโซล่าเซลล์ มาใช้งานก่อน หากไม่พอก็จะดึงไฟ การไฟฟ้าฯ มาใช้งานครับ

โซล่าเซลล์ แบบออนกริด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า บ้านพักอาศัย เราต้องคำนวณว่า กลางวันเราใช้ไฟกี่หน่วย ง่ายกว่า วิธีการดังนี้

  1. เช้า 6โมง จดหน่วยมิเตอร์ไฟ
  2. เย็น 6โมง จดหน่วยมิเตอร์ไฟ
  3. แล้วหักลบกัน ได้เท่าไหร่ คือ จำนวนหน่วย ที่ใช้ไฟ ตอนกลางวัน
  4. นำผลลัพธ์ที่ได้ มาหารด้วย4 ก็จะได้ขนาดที่เหมาะสม ในการติดตั้ง (แดดในเมืองไทย ติดตั้ง 1 กิโลวัตต์(kW.) ผลิตได้ประมาณ 4 หน่วย/วัน)

ทั้งนี้ยังสามารถใช้คำนวนการใช้ไฟตามสำนักงานได้ด้วยเช่นกัน เพียงแต่อาจจะต้องปรับเวลาในการจดมิเตอร์ไฟฟ้าให้สอดคล้องกับการใช้งาน

1 Comment

  • shaggymanes
    Posted January 1, 2024 at 8:29 am

    shaggymanes xyandanxvurulmus.SnOGcU8Iklqi

Leave a comment

Subscribe for the updates!